(barwnik) Rozwiązanie dyspersyjne i szlifierskie dla przemysłu farbiarskiego

(barwnik) Rozwiązanie dyspersyjne i szlifierskie dla przemysłu farbiarskiego

Barwniki rozproszone są najważniejszą i główną kategorią w przemyśle farbiarskim. Nie zawierają silnych grup rozpuszczalnych w wodzie i są rodzajem barwników niejonowych, które są barwione w stanie rozproszonym podczas procesu barwienia. Rozdrobnienie cząstek musi wynosić około 1μm. Po przygotowaniu oryginalnego barwnika należy go poddać obróbce końcowej, w tym stabilizacji formy krystalicznej, oraz przetwarzaniu komercyjnemu, takiemu jak mielenie środkiem dyspergującym za pomocą młyna kulkowego, a następnie można przygotować komercyjny barwnik.


Polecane produkty