Przypadek dyspersji w przemyśle farb i farb

Przypadek dyspersji w przemyśle farb i farbLokalizacja:Malezja
Wymagania klienta: Rozproszenie zewnętrznej farby ściennej, celem jest oszczędność energii.
Opis efektu: Stopień zewnętrznej farby ściennej wynosi 45um, zawartość ciała stałego wynosi 65%, zawiesina 8500 kg dla jednej partii, w tradycyjnym procesie, jeden dyspergator o dużej prędkości 90 KW musi działać 1,5 godziny, aby zakończyć, jednak nowa technologia Rucca, wystarczy tylko jedna maszyna do dyspergowania liniowego 45 KW do pracy przez 1 godzinę, poza tym rozdrobnienie jest lepsze.

Skontaktuj się z nami


Polecam Przeczytaj