Przypadek dyspersji i mielenia w formule SC pestycydu

Przypadek dyspersji i mielenia w formule SC pestycyduLokalizacjaTurcja
Wymagania klienta:Mieszalnik dyspersyjny o wysokiej prędkości do równomiernego dyspergowania zawiesiny na bazie wody 2000L przed szlifowaniem, w celu zmniejszenia wielkości cząstek materiałuJednocześnie, a następnie przenieść do młyna kulkowego, ostateczna wielkość cząstek musi osiągnąć D90 = 2um, ponadto poprawić pojemność.
Opis efektu:Mieszalnik strumieniowy może mieszać koncentrat zawiesiny na bazie wody (zawartość ciała stałego = 50%) równomiernie po 45 minutach z prędkością 1470 obr./min, a następnie szlifować zawiesinę w młynie kulkowym, efekt ulegnie poprawie, jednocześnie problemy z malowaniem proszkowym, aglomeracją i pakowaniem w zawiesinie są dokładnie rozwiązane, a ostateczna wielkość cząstek osiągnęła D90 = 2um zgodnie z wymaganiami klientów.

Skontaktuj się z nami


Polecam Przeczytaj